แกะรอยหยักสมองรวยหุ้นหมื่นล้าน

แกะรอยหยักสมองรวยหุ้นหมื่นล้าน
SE-ED Bestseller Series หนังสือ "แกะรอยหยักสมองรวยหุ้นหมื่นล้าน" โดย ผมเอง (ที่ SE-ED ทุกสาขาทั่วประเทศ!!)

แนะนำ Facebook ของผมครับ

แนะนำ Facebook ของผมครับ
คลิ๊กเข้ามาเป็นเพื่อนกันใน Facebook ครับ!!

วันเสาร์ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2559

รายได้ของเรา จะมากจะน้อย ขึ้นอยู่กับใคร


รายได้ของเรา จะมากจะน้อย ขึ้นอยู่กับใคร ?

ถามได้ ก็ขึ้นกับ รัฐบาลดิ ...เย่!! ใครคิดแบบนี้ ซวยละ ...เอา มาตอบใหม่ รายได้ของเราขึ้นกับใครดี ? ...ขึ้นกับนายจ้าง ขึ้นกับพ่อแม่ ขึ้นกับคนอื่น ยกเว้นตัวเรา

เป็นคำตอบที่เทพเจ้ามาก 'รายได้ของเราขึ้นกับคนอื่น' ...อ้าว!! ไม่จริงเหรอ ...วันนี้ถ้าคนอื่นเขาไม่ใช้เงิน ใครจะซื้อสินค้าและบริการที่เราผลิต แล้วบริษัทที่เราทำงานจะเอาเงินจากไหนมาจ่ายเงินเดือนน้อยๆของเรา

สรุป เราน่าสงสารมาก เพราะ เราพึ่งชีวิตอยู่กับ 'คนอื่น' ....สิ่งที่น่าถามคือ คำว่า 'คนอื่น' คือ ใคร ? ...

'คนอื่น' ในมุมนักธุรกิจ คือ 'ผู้บริโภค'

'คนอื่น' ในมุมการค้าขาย คือ 'ลูกค้า'

สิ่งที่สามารถสรุปได้ชัดๆ คือ 'ใครที่เข้าใจ ผู้บริโภค และเข้าใจลูกค้า คนนั้นมีอนาคตมากที่สุด'

สิ่งที่กั้นขวางให้คนทั่วๆไป ไม่เข้าใจผู้บริโภค ไม่เข้าใจลูกค้า ก็คือ 'ระบบที่เราทำงานอยู่ ..' (เราส่วนใหญ่เลือกที่จะเป็น ฟันเฟืองเล็กๆ ในระบบ)

'เจ้าของกิจการ' เลือกที่จะเป็นเจ้าของระบบเล็กๆ ที่เข้าใจ ผู้บริโภค และ ลูกค้า ..คนเหล่านี้จึงมีชีวิตมั่นคงกว่า ร่ำรวยกว่า

'ชีวิตที่มั่นคงกว่า' คือ ชีวิตที่เราเลือกอาชีพที่เข้าใจผู้บริโภคและดูแลลูกค้ามากกว่า

'ผู้บริโภค และ ลูกค้า คือ เงิน ..คือ อนาคต' ..วันนี้คนที่ห่วงเรื่องเงินและอนาคต ลองพิจารณาซิว่า เราจะปรับเปลี่ยนตัวเองอย่างไรให้ใกล้ชิด และเข้าใจผู้บริโภค และตลาดมากขึ้น ..ใครทำได้ ประตูโอกาสในชีวิตจะเปิดขึ้น !!

การเข้าใจผู้บริโภค และลูกค้าทำได้ดังนี้

1. 'มองคนอื่นแล้วตั้งคำถาม' ..เขาทำแบบนี้กันทำไม ? ...คำตอบนี่คือ โอกาสทางธุรกิจ 

2. 'อ่านหนังสือ แล้วตั้งคำถาม' ..เขาทำแบบนี้กันทำไม ? ..คำตอบนี้ก็คือ โอกาสทางธุรกิจ

3. 'ท่องเที่ยว แล้วตั้งคำถาม' ..เอ๊ะ!! เขาทำแบบนี้กันทำไม ? ..คำตอบล้วนคือโอกาส

จริงๆ โอกาสในชีวิต โอกาสเปลี่ยนอาชีพใหม่ โอกาสเปลี่ยนงาน โอกาสทำเงิน ...มันอยู่ที่เราฝึกตั้งคำถามกับสิ่งรอบๆ ตัว

นี่เรายังไม่รวย ยังไม่โอกาสในชีวิต เพราะเรามัวแต่รอโอกาสให้มาหาเราเอง เหมือน คนรอถูกหวย (ไร้อนาคต) ..อย่ารอเลย ให้หัดตั้งคำถาม แล้วปั้นโอกาสในชีวิตจากคำถามและคำตอบรอบๆ ตัวเรา

'โอกาสในขีวิต อยู่ที่เราคิดเป็น ตั้งคำถาม ตอบคำถาม'

เด็กฉลาด วัดที่ 'คำถามที่เขาตั้ง' ..ผู้ใหญ่ ฉลาด ก็วัดเขาที่ การตั้งคำถาม เช่นกัน !!


1 ความคิดเห็น:

บทความที่ได้รับความนิยมสัปดาห์ที่ผ่านมา

"จัดให้" บทความที่ได้รับความนิยมใน Blog แห่งนี้ครับ